vineri, 19 aprilie 2013

Rabindranath Tagore
ÎN MIJLOCUL FRĂMÎNTĂRII ŞI-A STRIGĂTELOR VIEŢII...


În mijlocul frămîntării şi-a strigătelor vieţii şi-a strigătelor vieţii, o, Frumuseţe, sculptată în piatră, stai tăcută şi liniştită, singură şi îndepărtată.
Marele Timp şade vrăjit la picioarele tale şi murmură : " Vorbeşte, vorbeşte, dragostea mea ; vorbeşte, mireasa mea ! "
Dar cuvîntul tău e întrupat în piatră, o, Frumuseţe Neclintită !
IN MEZZO DEL TUMULTO E DEI GRIDI DELLA VITA...

In mezzo del tumulto e dei gridi della vita, o,
Bellezza, scolpita nella pietra, stai silenziosa e tranquilla, sola e lontana.
Il gran Tempo sta ammaliato ai tuoi piedi e mormora:
" Parla, parla, mio amore; parla mia sposa!"
Ma la tua parola e scavata nella pietra, o, Immutevole Bellezza!IN THE MIDDLE OF THE FLUSTER AND THE RUMORS OF THE LIFE...

In the middle of the fluster and the rumors of the life, oh, Beauty, carved in stone, stand silent and quiet, alone and distant.
The Great Time stands enchanted at your feet and mutters : " Speak, speak, my love ; speak my bride ! "
But your word is carved in stone, oh, Immovable Beauty !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...