miercuri, 22 mai 2013

Rainer Maria Rilke
TOTUL VA FI IAR PUTERNIC ŞI MARE

Totul va fi iar puternic şi mare,
şes neted, ape-adînc unduitoare,
uriaşi copacii, zidurile scunde ;
şi-n văi, la chipuri felurit şi tare,
neam de plugari şi de ciobani, oriunde.

Nu temple care-l strîng pe Domnu-n fiare,
ca pe-un fugar, şi-l plîng în gura mare,
ca pe-o jivină prinsă şi rănită, -
ci case ce-l primesc pe cel ce bate,
şi-un simţămînt de-ofrande nesecate,
în noi şi-n orice fapte săvîrşită.

Nu dor de-o viaţă dincolo şi peste -
doar gînd să n-aduci morţii profanare,
şi, slujitor mereu celor terestre,
să nu mai fii străin mîinilor sale.


Traducere Maria Banuş

TUTTO SARA ANCORA FORTE E GRANDE

Tutto sara ancora forte e grande
pianure liscie, acque ondeggianti,
enormi alberi, bassi muri;
e nelle valli, diverso e potente
prole di aratori e pastori ovunque.

Non tempi che tengono Il Signiore ai ferri,
come se fosse un fuggiasco e lo piangon ad alta voce
come se fosse una bestia ferita -
ma case che accolgono quel che bussa,
e un sentimento di inesauribile sacrificio
dentro di noi e in ogni nostro atto.

Non desiderio d'un altra vita oltre -
solo il pensiero di non profanar la morte,
e sempre servi alle terrestre cose,
non esser stranieri delle Sue mani.

EVERYTHING WILL BE GREAT AND POWERFUL AGAIN

Everything will be great and powerful again,
smooth planes, waving waters,
huge trees, low walls ;
and in the valleys, various and strong,
a people of ploughmen and shepherds everywhere.

Not temples that put Lord in irons
as a fugitive, and complain him loudly
as He would be a trapped and wounded beast ;
but houses that receive those who knock
and an inexhaustible sense of grace
in us and in any act commetted.

Not a longing for a life beyond -
just a thought of not profaning death,
and, always servants of the earth,
may not be alien to His hands.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...