duminică, 26 mai 2013

Sergio MaciasPOEZIA ESTE...

Poezia este vocea iubirii,
a oaselor, a sîngelui.
Cîntecul timpului ce curge
în rîul magic al memoriei.
Cu primăveri ce acoperă
durerile inimii.
Suntem nimic fără tandreţea,
fără cuvîntul ce ţese viaţa:
pasiune, singurătate, moarte şi blîndeţe.

Traducere de Mihai MarinLA POESIA E...

La poesia e la voce dell'amore,
delle ossa, del sangue.
Il canto del tempo che scorre
nel fiume magico della memoria.
Con primavere che coprono
i dolori del cuore.
Siamo nulla senza la tenerezza,
senza la parola che tesse la vita:
passione, solitudine, morte e bonta.POETRY IS...

Poetry is the voice of the love,
of the bones, of the blood.
The song of the time that runs
in the magic river of the memory.
With springs that cover
the pains of the heart.
We are nothing without the tenderness,
without the word that weaves the life:
passion, loneliness, death and kindness.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...