sâmbătă, 15 iunie 2013

Adam PuslojicEL A VĂZUT SURÎSUL NOPŢII


Prin viaţă umblă capetele

pline de zăpadă, cîteodată ;
azi noapte pline de noapte.

În timp ce ponoarele

cu albia dublă însăilează pămîntul,
închipuiţi-vă cascadele lor duble.

Pe nevăzut sunt întoarse

orologii patru
şi ceasul dus lent bate clipa.

Şi degetele între timp ating

pămîntul şi coboară, se coboară
plutind peste trepte.

Cine şi-ar fi închipuit cascadele duble

şi cine o mie de trepte-n zadar
va număra ? Oare acelaşi ?

Privind pierdut la mincinosul chip, să ştii :

nu e surîsu-această noapte-al tău.
În noaptea asta
e numai un surîs.

Există totuşi cascadele

Cu stinsă lumina stelelor în ele.
Să mă aplec, mi-a rămas.

Traducere de Nichita Stănescu
LUI HA VISTO IL SORRISO DELLA NOTTE


Attraverso la vita le teste camminano

piene di neve, a volte;
sta notte piene di notte.

Mentre i torrenti 

dai doppi letti spargono la terra
immaginatevi le loro doppie cascate.
Nell'invisibile sono volti
orologi quattro
e l'ora passata lentamente segna l'attimo.

E le ditta in questo tempo

toccano la terra e scendono, scendono 
volando sopra i gradini.

Chi avrebbe immaginato le doppie cascate

e chi mille gradini in vano
contera? Forse lo stesso?

Guardando perdutamente al bugiardo volto, sapi:

non e il sorriso questa notte il tuo.
Questa notte
e soltanto un sorriso.

Ci sono pero le cascate

con la spenta luce delle stelle dentro.
Sporgermi e quello che mi resta.
HE HAS SEEN THE SMILE OF THE NIGHT

Through the life walk the heads

full of snow, sometimes ;
tonight full of night.

While the double- beded torrens

strew over the earth
imagine their double waterfalls.

Unseenly are turned

four clocks
and the gone hour beats the moment.

With my fingers meantime I touch

the earth and it gets down, gets down
soaring over the steps.

Who would have imagined the double waterfalls

and who a thousand steps in vain
will count ? Is he the same ?

Looking lost at the liar face, know :

it isn't yours the smile tonight.
Tonight
is only a smile.

There are however the waterfalls

with the extinguished starlight inside them.
To lean over, it has left to me.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...