duminică, 23 iunie 2013

Giuseppe UngarettiÎŢI VA DEZVĂLUI

Frumoasă clipă, însoţeşte-mă iar.

Tinereţe, vorbeşte-mi
În acest ceas al abisurilor.

Frumoasă amintire, aşteaptă o clipă.

Ceas de lumină neagră în vene
Şi ţipetele mute ale oglinzilor.
Prăpăstiile-nşelătoare ale setei.

Şi din pulberea cea mai risipită şi oarbă
Vîrsta cea frumoasă promite:

Cu blîndeţea primilor paşi, cînd
Soarele va fi atins
Teritoriul nopţii
Şi în prospeţime-i topit orice abur
Întorcîndu-se mai palid spre cer
Un corp fericit îţi va dezvălui.IT WILL REVEAL TO YOU

Beautiful moment, escort me again.

Youth, talk to me
In this abyssal hour.

Beautiful memory, wait a momant.

Hour of black light in my veins
And the dumb yells of the mirrors.
The cheating gulfs of the thirst.

And from the most scattered and blind dust
The beautiful age promises:

With the tenderness of the first steps, when
The sun had reached
The realm of the night
And in fresness is melt any steam
Turning more pale toward the sky
A happier body it will reveal to you.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...