joi, 13 iunie 2013

Rainer Maria RilkeFĂ-MĂ PAZNICUL DEPĂRTĂRILOR TALE


Fă-mă paznicul depărtărilor tale,

fă-mă să am pentru pietre-ascultare,
dă-mi ochi pe care să-i desfăşor
pe-a mărilor tale însingurare ;
să însoţesc a fluviilor cale
şi de pe malurile-asurzitoare,
departe-n zvonul nopţii să cobor...
În ţările-ţi pustii să mă trimeţi,
de vînturi nemiloase răscolite,
cu mari mînăstiri care stau ca veşminte
în jurul netrăitelor vieţi.
Acolo vreau cu pelerinii să rămîn,
prin nici o amăgire despărţit
să nu mai fiu de al lor glas şi chip,
şi-n urma unui orb bătrîn,
s-apuc pe-un drum nebănuit.

Traducere de Maria BanuşFAMMI LA GUARDIA DELLE TUE LONTANANZE

Fammi la guardia delle tue lontananze,
fammi le pietre ascoltare,
dammi occhi per guardare
la solitudine  dei tuoi mari;
per accompagnare la via dei fiumi
e dalle assordanti rive
scender nel mormorio della note...
Mandami nei tuoi paesi deserti,
sconvolti da venti spietati,
con grandi monasteri che stanno come vesti
intorno alle non vissute vite. 
La voglio rimaner coi pellegrini
per nessuna tentazione separato
dalle loro voci  e visi,
e intorno a un vecchio cieco,
partire su un'ignota strada.MAKE ME THE GUARD OF YOUR DISTANCES


Make me the guard of your distances,

make me to listen to the stones,
give me looks to spread
over the sea of your loneliness ;
to accompany the path of the rivers
and from the deafening shores
to descend in the rumour of the night...
Send me in desert countries
stirred by the harsh winds,
with large monasteries that are like clothes
around the unlived lifes.
There I want to stay with the pilgrims,
by no deception separated
from their voice and faces,
and behind a blind old man
to start on an unknown road.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...