vineri, 18 mai 2012

Maria Wine


                          

SUNT O FEMEIE...

Sunt o femeie
Şi-mi pieptăn părul
Cum fac femeile.
Îl pieptăn de dragul meu.
Îl pieptăn de dragul dragostei.
Îl pieptăn de dragul celui care mi-e drag,
Şi părul meu scînteiază şi sună de bucurie.
De ploaia dragostei se-ngreunează,
Unduieşte, se-ntunecă-n visele nopţii.

Părul meu se lasă
Ca o mantie şi-mi ocroteşte
Ceafa orbită, rănită.

Dar Timpul s-a apucat să-mi pieptene părul
Cum face Timpul.
Timpul nu are răstimpuri de vis, -
Indiferent, puţin îi pasă de părul meu,
Îi face cărări şi noduri,
Îl încîlceşte, îl smulge,
Îl piaptănă pînă la galben murdar, spălăcit,
Îl piaptănă sur, cu argint,
Şi înainte să prindă de ştire,
Timpul l-a şi pieptănat pe spate
Şi mi-a făcut un bulgăre de zăpadă pe gît.

Ar trebui să-mi tricotez un şal foarte cald.
Pentru ceafa mea oarbă, rănită.


I AM A WOMAN...

I am a woman
And I am combing my hair
As the women do.
I comb it for my sake.
I comb it for the sake of love.
I comb it for the sake of who I love,
And my hair shines and sounds of joy.
Of the rain of love becomes heavy,
Is waving, gets dark in the dreams of the night.

My hair hangs
Like a cloak and protects
My blind, hurt neck.

But the Time began to comb my hair
As the Time do.
Time has no time to for dreaming -
Regardless, does not care for my hair,
He makes pathes and nodes in it,
Tangles it, tear it out,
Combs it to dirty dull yellow,
Combs it gray with silver,
And before I know
Time has just combed it back
And made a snowball on my neck.

I should knit a very warm showl.
For my blind, hurt neck.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...