joi, 24 mai 2012

Rabindranath Tagore


           

ÎN MIEZ DE NOAPTE, CEL CARE VOIA SĂ SE FACĂ PUSTNIC...

În miez de noapte, cel care voia să se facă pustnic mărturisi :
" A sosit timpul să părăsesc căminul şi să-l caut pe Dumnezeu. Ah, cine m-a ţinut oare, atîta vreme, aici, în amăgire ? "
Dumnezeu şopti : " Eu ", dar urechile omului erau astupate.
Alături femeia lui dormea liniştită în pat, cu un copil odihnindu-i la sîn.
El spuse : " Cine sunteţi voi care m-aţi făcut să-mi pierd minţile ? "
Glasul rosti din nou : " Ei sunt Dumnezeu!",dar el nu-l auzi.
Copilul plînse prin vis şi se cuibări mai aproape de maică-sa.
Dumnezeu porunci : " Opreşte-te smintitule ! Nu-ţi părăsi caminul ! ",dar el nu-l auzi nici de data asta.
Dumnezeu suspină şi zise cu-amărăciune : " De ce mă părăseşte slujitorul meu, cînd porneşte să mă caute ?"AT MIDNIGHT, THAT WHO WANTED TO BECOME A HERMIT SAID...

At midnight, that who wanted to become a hermit said :
" It's time to leave home and seek for God. Oh, who kept me here, so long, in deception ?"
God whispered : " Me ", but the man's ears was blocked.
Beside, his wife was sleeping peacefully in bed with a child resting on her breast.
He said : " Who are you that made me lose my minds ?"
The voice spoke again : " " They are God ", but the man didn't hear it .
The child whimpered in the dream and nestled close to his mother.
God commanded : " Stop, crazy man ! Don't leave your home ! ", but he didn't hear him even this time.
God sighed and said bitterly : " Why leave me my servant, when he starts looking for me ? "

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...