vineri, 11 mai 2012

Rainer Maria Rilke


                            

MUZICĂ, SUFLU-AL STATUILOR POATE...


Muzică, suflu-al statuilor poate,
tăcere-a imaginii. Tu, grai unde graiuri
sfîrşesc, tu timp
în verticală pe direcţia pierdutelor inimi.

Simţiri pentru cine ? O, tu metamorfoză
- a simţirii în ce ? : în peisaj ce se aude.
Muzică : tu, străino. Spaţiu al inimii
crescut deasupră-ne.Străfund al nostru,ce depăşindu-ne,
ne părăseşte -, sacră plecare :
cînd adîncul ne-nconjură
ca o zare mult încercată, ca cealaltă
parte-a văzduhului,
pură,
uriaşă,
ce nu mai poate fi locuită.


MUSIC, BREATH OF THE STATUES MAYBE...

Music, breath of the statues maybe,
silence of the image. You, language, when the languages
end, you, vertical
time on the direction of the lost hearts.

Feeling for who ? O, you, metamorphosis
- of the feeling in what ? : in landscape which can be heard.
Music : you, stranger. Space of the heart
grown over us. Depth of ours that surpassing us,
leaves us - ,sacred departure :
when the depth is surrounding us
like a tempted horizon, like the other
side of the sky,
pure,
immense,
that can not be inhabited.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...