miercuri, 30 ianuarie 2013

Edmond Vandercammen

PASIUNE

Pasiunea copilului pentru un cer plin de stele
Deschide şi închide mîinile ca o carte cu chipuri.
Peşti galbeni, albaştri
Joacă-n acvariumul ochilor lui.
Viaţa arde un dram de înţelepciune,
Mireasma vieţii lui.
Întinde braţele
Şi profesorul îl ascultă încremenit.
Încet, magnetul soarelui
Atrage o clipă de nădejde.
Inima cumpăneşte trupul,
Sîngele, seva;
Creanga susţine pasărea.
Adevărul spînzură de razele lunii,
Şi copilul îl soarbe cu-o răsuflare,
La marginea unui cer sfîşiat.
S.O.S. Frumoasa corabie-şi întoarce pînzele,
Vis stins în spaţiu.
Glasul timpului face înconjurul lumii
După copacii grădinii.
Pleoapa serii cade pe ochiul lunii,
Se prăbuşeşte ceva în răspîntie:
Umbra neagră a unei păsări roşii fără aripi.PASSION

The child's passion for a sky full of stars
Is opening and closing the hands like a book with pictures.
Yellow, blue fishes
Are playing in the aquarium of his eyes.
Life is burning a little wisdom,
The fragrance of his life.
He is holding his arms
And the teacher is listening to him, stone-still star.
Slowly, the magnet of the sun
Draw a moment of hope.
The heart is balancing the body,
The blood, the sap;
The branch is  keeping the bird.
The truth is hunging of the moon rays,
And the child is sipping it in a breath,
At the edge of a torn sky.
S.O.S. The beautiful ship is turning its sails,
Dream extinguished in the space.
The voice of time goes round the world
Behind the trees of the garden.
The eyelid of the night is falling on the eye of the moon,
Something it is breaking down  in the crossway:
The dark shadow of a red wingless bird.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...