marți, 8 ianuarie 2013

Saadi


                      

SFAT ÎN PUSTIE

Dormeam odată în pustiul mare,
Furat de visul unei nopţi senine,
Dar călăuzul de cămile vine,
Mă scutură din somn şi-mi strigă tare :

" Sus şi la drum ! găteşte-te degrabă,
Că vremea trece, vremea nu te-ntreabă,
Şi ceasul de pornire bate-acum !...
Ori poate vrei sa mori răzlezţ pe drum ?


Hei, sunt trudit şi eu, şi de-ar fi chip,
Aş mai dormi măcar şi eu oleacă,
Dar caravana pleacă,
Şi, vai - o mare largă de nisip -
Pustiul fără de hotar se pierde,
Şi ce departe este oaza verde ! "

Tu, care dormi cu zîmbetul pe buze
Şi nu asculţi de glasuri călăuze,
Trezeşte-te, fii gata de plecare,
Că, uite, se urneşte caravana...
Auzi, departe, mai departe-n zare
Ce veselă răsună darabana !
Şi-acela care cel dintîi porneşte
Şi nu se lasă îmbiat, fireşte
Că şi ajunge cel dintîi la ţel...

De-aceea zic : e fericit acel
Ce şi-a urcat desagii în spinare
C-un ceas chiar mai-nainte de plecare,
Căci ce folos că tresărim în vis
Cînd mîna morţii ochii ne-a închis ?
ADVICE IN THE DESERT

I was sleeping once in the large desert,
Stolen by the dream of the serene night,
But the guid of camels came,
Shook me from my sleep and cried :

" Up and go ! get ready soon
The time is passing, the time don't ask
And the hour of starting is beating now !...
Or do you want to die alone on the road ?

Hey, I am tired too, and if should be a way,
I should sleep myself a little bit.
But the caravan is leaving
And - a large sea of sand -
The boundless desert is stretching forward
And how far is the green oasis ! "

You who are sleeping with a smile on your lips
And do not listen to the guid voices,
Wake up, get ready for departure,
Because, look, the caravan is starting...
Listen, far away, more far in the horizon,
What joyfully the drum is sounding !
And the first one who starts
And don't let himself urged, of course
He will reach first the aim...

That's why I say : happy the one
Who has climbed his sacks on his back
Even with an hour before leaving,
For what good it is in startling in the dream
When the hand of death has closed our eyes?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...