sâmbătă, 5 ianuarie 2013

Rabindranath Tagore

                     

DEZLEAGĂ-MĂ DE LANŢUL ALINTĂRILOR TALE...

Dezleagă-mă de lanţul alintărilor tale, dragostea mea!
Încetează cu vinul sărutărilr tale!
Ceaţa de tămîie grea îmi înăbuşe sufletul.
Deschide uşile, fă loc pentru lumina dimineţii.
Sunt pierdut în tine, înfăşurat în cutele mîngîierilor tale.
Dezleagă-mă de vrăjile tale, redă-mi vigoarea ;  îţi voi dărui, în schimb, un suflet descătuşat.


UNTIE ME FROM THE CHAIN OF YOUR CARESSES...

Untie me from the chain of your caresses,my love !
Stop pouring the wine of your kisses !
The heavy fog of incense stifles my soul.
Open the doors, make room for the morning light.
I'm lost in you, wrapped in the folds of your caresses.
Untie me from your spells, give me again my vigour; I will give you,instead, a freed soul. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...