miercuri, 23 ianuarie 2013

Rabindranath Tagore


                   

ÎI CUPRIND MÎINILE ŞI PE EA TOATĂ...


Îi cuprind mîinile şi pe ea toată la piept.
Încerc să-mi umplu braţele cu gingăşia ei, să-i fur dulcele surîs cu sărutările mele, să-i sorb cu ochii mei întunecatele priviri.
Dar ce s-a ales din toate astea ? Cine poate răpi azurului - albastrul ?
Încerc să cuprind frumuseţea, dar ea mi se strecoară lăsîndu-mi doar trupul în braţe.
Înşelat şi ostenit mă-ntorc acasă.
Cum poate trupul să atingă floarea, ce-i este numai sufletului hărăzită ?
I TAKE HER HANDS AND HER ALL


I take her hands and her all at my chest.
I try to fill my arms with her tenderness, to steal her sweet smile with my kisses, to sip her dark looks with my eyes.
But what have become of all this ? Who can take away the blue from the azure ?
I try to embrace the beauty, but she creeps leaving only her body in my arms.
Deceived and tired I go back home.
How can the body reach the flower that is destined only to the soul ?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...