miercuri, 11 ianuarie 2012

Gane Todorovski

                                                 


DRAGOSTE

Aş vrea să fii un grăunte de praf
Ca cea mai slabă adiere să te poate aduce...

Praf de dragoste, praf de nimic.
Praf nevăzut.
Totuşi - dragoste, mereu dragoste.

Lasă-mă să te ţin în palmă,
Imponderabilă, imperceptibilă,
Lasă-mă sa cred ca eşti în mine,
Ghemuită undeva, în mine.

Aţ vrea să fii un grăunte de praf,
Ca cea mai slabă adiere să te poată aduce...

Lasă-mă să te fac roditoare,
Cum, primăvara, lujerul florii,
Ca să te naşti în mine,
Avuţie a dragostei, belşug al dragostei,
Rod al dragostei, plin de sevă.

Aş vrea să fiu un grăunte de praf
Ca cea mai slabă adiere să te poată aduce...

Te am, tu nu -
Nesfârşită absenţă,
Atît de aproape de neatins,
Atît de imens inefabilă.
Totuşi pe locul dorului meu
Adesea găsesc alinare.LOVE

I wish you to be a grain of dust
As the weakest breath to bring you to me...

Dust of love, dust of nothing.
Invisible dust,
Although - love, always love.

Let me hold you in my palm,
Imponderable, imperceptible,
Let me believe that you are inside me,
Rolled up somewhere, inside me.

I wish you to be a grain of dust
As the weakest breath to bring you to me...

Let me make you fecond,
As the spring the stem of the flower,
To be born inside me,
Richess of love,
Fruit of love, full of sap.

I wish you to be a grain of dust
As the weakest breath to bring you to me...

I have you, you not -
Infinite absence,
So nearly that you are unreachable,
So much ineffable.
However, on the place of my longing,
Often I find my confort.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...