marți, 31 ianuarie 2012

Gonsalves Dias Antonio

                                                   
                                         

DORINŢĂ

O, să nu pier pînă-a nu încerca
Pentru o clipă măcar, în această viaţă,
O dragoste aidoma dragostei mele !
Dă, Doamne, să întîlnesc pe pămînt,
Înger, femeie, umbră a Ta,
Care să simtă asemenea mie ;
Suflet cuprinzător, suflet geamăn,
Liniştea mea s-o asculte, să mă urmeze
În vastitatea văzduhului !
Uniţi , îngemănaţi într-un singur tot,
Să lăsăm pămîntul şi tina, să urcăm spre tării,
În extazul iubirii !WISH

Oh, let me not die before I try
Even for a moment, in this life,
One love resembling my love !
Let me, Lord, to meet on earth,
An angel, a woman, a shadow of Yours,
Who would feel like me ;
Wide soul, twin soul,
Listening to my silence, to following me
In the immensity of the sky !
United, blended in a whole,
To let the earth and the dust, to rise to heaven
In the ecstasy of love !

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...