marți, 24 ianuarie 2012

Juozas MaceviciusHOTELURI, AEROPORTURI ŞI GĂRI

Hoteluri, aeroporturi
Şi gări.
Noaptea-i o colivie imensă, zăvorâtă.
Insomniile
Inima şi nervii mi-i seacă şi-ntărâtă.
Un veac nebun. Un ritm nebun.
Sfâşie lumea un ţipăt de disperare.
Ţipăt de disperare :
- Tăcere şi linişte !
Atârnă ţipătul undeva,
Între pământ şi cer, cu-ncrâncenare.
Răcit, al oţelului gust,
Caustic, pe buze rămâne.
Cineva a şi început să cerşească iubirea
Ca pe o pâine.
Ruga arde inima şi raţiunea -
Tot ce-ai avut de dăruit,
Ai dăruit de mult.
Poate nu la timpul potrivit.
Ai dăruit totul, făţiş,
Ca pe-un oarecare mărunţiş.
Priveşti în noapte, -
Nu-s lumini în jur...
Se-aude undeva un zvon de clopot.
E despicată noaptea
De vuiete şi lovituri în ropot,
Dar clopotul nu pentru tine bate.
Va trebui să cauţi iar,
Chinuitor, în zări,
Aeroporturi şi hoteluri,
Gări.

HOTELS, AIRPORTS AND STATIONS

Hotels, airports
And stations.
The night is an imense cage, locked.
The insomnias
Wear out my heart and my nerves, and embitter me.
A mad century. A mad rate.
A shout of disperation tears up the world.
Shout of disperation :
- Silence and peace !
The shout is hanging somewhere,
Between the earth and the sky, obstinately.
Cold, the taste of the steel,
Caustic, lies on the lips.
Somebody just begins to begger the love
As it would be a bread.
The pray burns the heart and the reason -
All that you have to give,
You have given long time ago.
You have given all, directly,
as it was trifles.
You are lokking in the night, -
There aren't lights arround you...
Somewhere a sound of bells is hearing.
The night is splitted by rumbles and blows,
But the bell doesn't ring for you.
Yu'll have to look again, painfully,
In the horizon, for
Airports and hotels,
Stations.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...