miercuri, 27 martie 2013

Gunnar EkelofLEGENDĂ

Arzi, flacără sfîntă, arzi,
arzi în noaptea aceasta adînc chinuită.
Prea fericită eşti, prea fericită,
piatră scumpă a valurilor,
cristal în colierul pîraielor!
Rugă-nălţată pentru o roză-cunună a ţărmului,
în aburul miresmelor, primăvara-n poiana
în care cresc aştrii în iarbă
şi cuvintele-n zbor se rotesc ca dansul de fluturi
peste focul buzelor tale!
Sfinte, prea sfinte, arzi şi strigă,
strigă enormul cuvînt al inimii noastre
în această noapte de chin.
Martir în grădinile  împărăteşti să te mistui
cu o flacără mare!
Flacăra, flacăra este a ta,
flacăra, hulubul arzînd care trece în zbor
peste capul tău, noaptea,
flacăra, focul de aur purtînd
sfîşiatul tău suflet, prin întunecime!LEGEND

Burn, holy flame, burn,
burn in this deeply pained night.
So happy you are, so happy,
jewel of the waves,
crystal in the necklace of the brooks!
Praying raised for a rose-crown of the shore,
in the steam of the scents, on spring 
in the glade where grow stars in the grass
and the words turns round like the dance of the butterflies
over  the fire of your lips!
Holy, all-holy, burn and cry,
cry the enormous word of our heart
in this night of pain.
A martyr in the royal gardens to consume
with a great flame!
The flame, the flame is yours,
the dove that is passing in flight
over your head, at night,
the flame, the fire of gold carrying
your torn soul, through the darkness!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...