miercuri, 6 martie 2013

Louis Aragon
AŞCHII

Opreşte-ţi gemetele. Nu-i nimic mai caraghios
Decît un om gemînd
De nu cumva e unul care plînge.

*
Mă plimb
Cu un tăiş de umbră în mîini;
Mă plimb
Cu o pisică în memorie;
Mă plimb
Cu un mănunchi de flori fanate
Şi cu fotografii îngălbenite;

Mă plimb
Cu un veşmînt ireparabil;
Mă plimb cu-o gură cît toate zilele în inimă.

*
Cu cît poemul e mai scurt
Cu atît pătrunde mai adînc în carne.

*
Acest poem trebuie alungat
Căci în cetate nu e loc
Pentru exemplele durerii.

*
Duce-ţi în altă parte paşii aceştia răniţi.

*
Cine spune: Mi-e rău
Îi uită pe ceilalţi.

*
Nu e de ajuns să taci;
Trebuie să ştii să spui altceva.

*
Nu există rană
Pe care un pic de fard
Să nu o astupe,
Ţipăt să nu se poată încovoia;
Singură crima este discordantă.CHIPS

Stop your moans. Nothing is more ridiculos
Than a man moaning
Except one who is crying.

*
Iwalk
With an edge of shadow in my hands;
I walk
With a cat in my memory;
I walk 
With a bunch of faded flowers
And with yellow photos;
I walk
With an irreparable garment;
I walk with a huge mouth in my heart.

*
More the poem is shorter
more it penetrate deeply in the flesh.

*
This poem must be chased away
Because in the city is no place
For painful examples.

*
Drive somewhere else these hurt steps.

*
Who says: I feel bad
Forget the others.

*
It is not enough to be silent
You must know to say something else.

*
It is no wound
Not to be stopped up
By a little  paint,
No scream not to be bent;
Only the crime is discordant.


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...