sâmbătă, 6 iulie 2013

Rafael AlbertiÎNTOARCEREA DRAGOSTEI ÎN NOAPTEA TRISTĂ ( fragment )

Ce sunt fără tine, dragostea mea ? Spune-mi ce-aş fi
fără acest puternic şi dulce zid fraged
care-mi dă lumină cînd îmi dă umbră,
vise, cînd fuge din ochii mei ?
Nu pot să dorm. Cîte aurore,
obscure, fluturînd braţele prin întuneric,
fără să te găsesc, dragoste ! Fără tine,
cîte amare lovituri de sare peste gură !
Unde eşti ? Unde eşti ? Spune-mi, dragostea mea.
Mă asculţi ? Nu mă simţi
sosind ca o lacrimă care te cheamă
în noaptea asta, pe deasupra mării ?

Traducere de Geo DumitrescuTHE RETURN OF LOVE IN THE SAD NIGHT ( excerpt )

What am I without you , my love ? Tell me what should I be
without this strong and sweet tender wall
that gives me light when gives me shadow,
dreams,when runs away from my eyes ?
I can not sleep. How many obscure
auroras, waving my arms in the dark,
without finding you, my love ! Without you
how many bitter blows of salt in the mouth !
Where are you ? Where are you ? Tell me, my love.
Are you listening ? Don't you feel me
coming like a tear that calls you
this night, over the sea ?

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...