joi, 4 iulie 2013

Rainer Maria RilkePANTERA

De-a gratiilor lentă perindare,
i-s ochii obosiţi şi prea sătui.
Că-s mii şi mii de gratii i se pare,
că după gratii nici o lume nu-i.

Mlădioşi, puternici paşi - neistovită
rotirea-n cercul cel mărunt, pe loc,
e ca un dans al forţei, şi-ameţită
o vrere mare stăruie-n mijloc.

Doar cînd pleoapa se ridică-arare,
un chip pupila parc-ar cotropi,
precum tăcerea strînsă-n mădulare -
şi încetează-n inimă de-a fi.

Traducere Maria Banuş

LA PANTERA

Del lento avvicendarsi delle sbarre
i suoi occhi sono stanchi e stuffi.
Che siano milla e milla sbarre le pare,
che oltre le sbarre nessun mondo c'e.

Pieghevoli, potenti passi - instancabile
il girare nel stretto cerchio, 
e come una danza della forza, e stordita,
una gran voglia sta nel mezzo.

Solo quando alza le palpebre raramente,
un viso le sue pupille invade,
come il silenzio radunato nei suoi membri -
e cessa di essere nel suo cuore.
THE PANTHER

Of the slow succcession of the bars
her eyes are sick and tired.
There are thousands and thousands seem to her,
beyound the bars no world exist.

Lithe, powerful steps - the tireless
rotating in the small circle
is like a stunning dance of force,
a great will in the middle is.

Only when she rises her eyelids
the pupils seem to invade her face
like the silence closed in her members -
and in her heart ceases to be.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Rețineți: Numai membrii acestui blog pot posta comentarii.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...